Slovenské firmy sa musia digitálne transformovať

28.05.2015 | TS, WebNoviny
ostatne


Európska komisia predstavila 6. 5. 2015 podrobné plány na vybudovanie jednotného digitálneho trhu. Cieľom je odstrániť regulačné obmedzenia...


...a vytvoriť z 28 vnútroštátnych trhov len jeden. Plne fungujúci jednotný digitálny trh by mohol priniesť do nášho európskeho hospodárstva obrat 415 miliárd EUR ročne a vytvoriť stovky tisíc nových pracovných miest. Pre slovenské firmy, ktoré chcú prežiť a vyťažiť z jednotného digitálneho trhu maximum, je digitálna transformácia ich podnikania nevyhnutná.

Informovali o tom na tlačovej konferencii Prezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský a IT expert Peter Weber.

Spoločnosti na Slovensku sú nedostatočne pripravené na digitálnu ekonomiku. Podľa analýzy DESI 2015, ktorá meria Index digitálnej ekonomiky v krajinách EÚ je Slovensko pod priemerom EÚ v oblasti integrácie digitálnych technológií. Slovensko dokonca medziročne výrazne kleslo. Konkrétne v rebríčku 28 krajín EÚ obsadilo:

• 19. miesto - malé a stredné podniky predávajúce online (len 7 % MSP predáva cezhranične)
• 22. miesto - obrat pri elektronickom obchode
• 22. miesto – využívanie sociálnych médií.

Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS), sa vyjadril: \"Pre malé krajiny ako je Slovensko so svojou otvorenou ekonomikou je otváranie sa nových a veľkých trhov otázkou prežitia. Hrozbou tejto globalizácie je, že veľké firmy využijú svoju silu na ovládnutie aj zvyšných trhov, tak ako už teraz americké IT firmy pohlcujú európsky trh.\"

ITAS podporuje trojpilierovú stratégiu EÚ zameranú na lepší prístup k online tovarom a službám, investície do digitálnych sietí a budovanie digitálnej ekonomiky a spoločnosti s dlhodobým rastovým potenciálom. \"Táto stratégia si zaslúži pochvalu, ale je potrebné tieto a ďalšie opatrenia skutočne aj zrealizovať,\" povedal Mário Lelovský.

Poukázal na tri kľúčové výzvy, na ktorých stratégia stojí:
• Lepší prístup spotrebiteľov a podnikov k online tovarom a službám v celej Európe – vyžaduje si to rýchle odstránenie kľúčových rozdielov medzi online a offline svetmi, aby zmizli prekážky cezhraničných online činností.

• Vytváranie priaznivých podmienok pre rozmach digitálnych sietí a služieb – vyžaduje si to rozvoj vysokorýchlostných, bezpečných a dôveryhodných infraštruktúr a služieb týkajúcich sa obsahu, podporený správnymi regulačnými podmienkami.

• Maximalizácia rastového potenciálu nášho európskeho digitálneho hospodárstva – vyžaduje si to investície do infraštruktúry a technológií IKT, ako sú napríklad cloud computing a Big Data, a výskum a inovácie na podporu priemyselnej konkurencieschopnosti, ako aj lepšie verejné služby na báze e-Governmentu, inkluzívnosť a zručnosti.

Jednotný digitálny trh (DSM) je otvorený a všetkým rovnako prístupný celý trh EÚ a jeho všetky segmenty, týkajúci sa tovarov aj služieb. Jeho výhoda pre spotrebiteľa spočíva v zabezpečení porovnateľných podmienok a záruk od dodávateľa. Rozhodnutie spotrebiteľa o kúpe určí cena, kvalita, rýchlosť dodávky a súvisiace služby a pod. Spotrebitelia v EÚ by tak mohli ušetriť asi 11,7 mld EUR ak by si mohli vybrať z kompletnej online ponuky tovarov a služieb v rámci EÚ. Ďalším krokom bude zvýšenie prístupnosti k produktom a službám na mobilných platformách a bez lokálnych obmedzení. 61 % spotrebiteľov EÚ dôveruje nákupu cez internet od predajcu so sídlom v ich vlastnom členskom štáte, zatiaľ čo pri nákupe z iného členského štátu je to len 38 % spotrebiteľov.

Jednotný digitálny trh prináša benefity aj pre malé krajiny a firmy. Konkrétne pre Slovensko môže priniesť zvýšenie kúpnej sily v podobe európskeho trhu s kúpnou silou cca 500 miliónmi obyvateľov. Predpokladaný prínos v HDP krajín EU bude vďaka DSM na úrovni 415 mld EUR ročne čo by mohlo predstavovať prírastok pre naše spoločnosti na Slovensku o 4,15 mld EUR ročne. Expanzia na obrovský trh EÚ umožní rozbeh aj biznisom, pre ktoré bol doteraz slovenský trh nedostatočný (neposkytoval potrebnú minimálnu kritickú masu zákazníkov).

Aby sa podniky vyhli ohrozeniam, ktoré môžu po zavedení DSM reálne nastať, musia byť pripravené.
Riziko sa týka hlavne MSP firiem s izolovanými aktivitami na slovenskom trhu. Firmy sa musia digitálne transformovať:

• Intenzívne zavádzať digitálne produkty a služby ako súčasť inovácie ich biznisu.
• Spracovať si vlastnú analýzu aké digitálne technológie budú potrebovať pre svoj rast v podmienkach DSM.
• Urýchlene pracovať na zvýšení digitálnych znalostí a schopností svojich pracovníkov.
• Myslieť digitálne a prehodnotiť svoj aktuálny biznis model.

ITAS je pripravený týmto firmám pomôcť a ponúka riešenia na báze Cloudu a formou zdieľaných služieb, nové produkty pre digitálny marketing a komunikáciu. MSP a firmy budú môcť takto využívať digitálne produkty a služby, ktoré si doposiaľ z ekonomických dôvodov nemohli dovoliť. Viac informácii sa firmy dozvedia na pripravovanej road show po celom Slovensku s prezentáciami a vysvetlením vyššie uvedených bodov a s konkrétnymi riešeniami pre podniky s rôznymi zameraniami. Cyklus regionálnych stretnutí sa bude konať v septembri až novembri 2015. ITAS založil taktiež Národnú koalíciu pre digitálne povolania, ktorou sa snaží riešiť problém nedostatku IT expertov na Slovensku v blízkej budúcnosti.

IT Asociácia Slovenska je reprezentatívnym profesným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku. Združuje 90 členov z radov všetkých významných domácich a zahraničných IKT spoločností. ITAS bol založený v septembri 1999 ako záujmové združenie právnických osôb. Snaží sa aktívne prispievať k informatizácii spoločnosti, podieľať sa na tvorbe legislatívy, týkajúcej sa informačných a komunikačných technológií, podporovať slovenské IT firmy pri ich expanzii na zahraničné trhy a hájiť záujmy info-komunikačného priemyslu.Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.