Druhý polrok 2006 bol v reformách najhorší za šesť rokov

12.07.2007 | TS, WebNoviny
Domovská stránka


BRATISLAVA 12. júla (WEBNOVINY) - Druhý polrok minulého roka bol z hľadiska reformnej atmosféry a miery prínosu prijatých opatrení k...


...sociálno-ekonomickému rozvoju Slovenska najhorším obdobím za posledných šesť rokov. Vyplýva to z aktuálnych výsledkov projektu HESO inštitútu Ineko, ktorý s vyše polročným odstupom hodnotí reformné aktivity v druhom polroku minulého roka. Rating projektu, ktorý zohľadňuje názory hodnotiacej komisie 44 odborníkov, sa dokonca v posledných dvoch štvrťrokoch minulého roka dostal prvýkrát v histórii hodnotení, teda od roku 2000, do záporných hodnôt. V treťom kvartáli predstavoval záporných 24,3 bodu a v poslednom štvrťroku vlaňajška 20,8 bodu.

Vôbec najhoršie hodnoteným opatrením bolo samotné programové vyhlásenie novej vlády, ktoré si od komisie vyslúžilo záporných 94,6 bodu. Podľa jedného z účastníkov projektu totiž program vlády signalizuje návrat ku korporativistickému modelu ekonomickej politiky, keď pod rúškom sociálnej politiky a politiky v prospech ľudí ekonomická politika v skutočnosti sleduje záujmy rôznych zoskupení reprezentujúcich čiastkové záujmy. Programové vyhlásenie vlády je pritom podľa hodnotiacej komisie predovšetkým o prerozdeľovaní a nie o raste produktivity ekonomiky.

Ďalšími negatívne hodnotenými opatreniami boli napríklad zrušenie niektorých paušálnych poplatkov v zdravotníctve, čo podľa komisie znamená návrat k nadmernej spotrebe v zdravotníctve. Negatívne je vnímané aj rozhodnutie nepokračovať v privatizácii bratislavského letiska či stanovenie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty na lieky, čo odborníci hodnotia ako nežiaduci deformačný zásah do relatívne dobre nastaveného a jednoduchého daňového systému Slovenska. Kritizované bolo tiež zavedenie tzv. milionárskej dane či schválenie vianočného príspevku pre dôchodcov a ďalšie.

Oproti osemnástim kritizovaným opatreniam druhého polroka minulého roka komisia projektu HESO ohodnotila aj sedem opatrení pozitívne. Najväčší prínos mal podľa výsledkov prieskumu tender a pridelenie licencie tretiemu mobilnému operátorovi, ktorý svojim príchodom podľa HESO rozhýbal vody na slovenskom telekomunikačnom trhu, čo má pozitívny vplyv na rozvoj konkurenčného prostredia. Odborníci okrem toho pozitívne hodnotili napríklad aj udelenie pokuty Protimonopolným úradom SR stavebným firmám za cenový kartel, júlové zvýšenie úrokových sadzieb Národnej banky Slovenska či štátny rozpočet na rok 2007 s rozpočtovaným deficitom 2,9 % hrubého domáceho produktu.

SITA