Kedy podáva dôchodca daňové priznanie

28.03.2017 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Každý  pracujúci dôchodca si na konci roku položí otázku, ako je to z jeho daňovým priznaním. Aj keď nie vždy má dôchodca povinnosť podať daňové priznanie, práve jeho dobrovoľným priznaním by si mohol polepšiť. 

Každý daňovník, teda aj dôchodca, podáva daňové priznanie k dani z príjmov ak jeho príjmy v roku 2016 boli vyššie ako 1 901,67 eura.

Dôchodcovi, ktorému zrážal zamestnávateľ preddavky na daň sa podanie daňového priznania oplatí aj keď sú jeho príjmy nižšie než 1 901,67 eur. V daňovom priznaní k dani z príjmov – typ A mu vznikne preplatok, ktorý mu daňový úrad vráti. 

Poznámka: Daňový úrad vracia preplatky vyššie ako 5 eur. Pri nižšej sume nevzniká nárok na vrátenie.

Dôchodca, ktorý v roku 2015 dosiahol aj iné príjmy ako sú príjmy zo zamestnania, podáva daňové priznanie k dani z príjmov – typ B

Dôchodok je od dane z príjmov oslobodený. Ak poberáte starobný, predčasný starobný, invalidný, sirotský, výsluhový, vdovský alebo vdovecký dôchodok, nepočítate ho medzi príjmy uvádzané v daňovom priznaní.

Dôchodca a zníženie dane na „daňovníka“

Ak ste sa stali dôchodcom v priebehu roka 2016, môžete si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v plnej výške 3 803,33 eura ak základ dane nepresiahol sumu 19 809 eur. Pri základe dane vyššom ako 19 809 eur sa výška nezdaniteľnej časti základu dane poníži.

Máte nárok na toto zníženie základu dane? Vypočítajte si výšku nezdaniteľne časti základu dane v našej kalkulačke:

Dôchodcovia, ktorí poberali dôchodok celý rok  alebo  im bol dôchodok spätne priznaný  k 1.1.2016 majú nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, len ak je dôchodok nižší ako 3 803,33 eur.

Nezdaniteľná časť sa potom vypočíta ako rozdiel sumy 3 803,33 a sumy dôchodku.  Z toho vyplýva, že ak je dôchodok za rok 2016 vyšší než 3 803,33 eur, základ dane sa nezníži. V mesačnom vyjadrení to potom vychádza, že si základ dane môžu znížiť len tí dôchodcovia, ktorých mesačný dôchodok nebol vyšší ako 316 eur.

Uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môžete uplatniť len na príjmy zo závislej činnosti alebo z podnikania či inej samostatnej zárobkovej činnosti – z tzv. aktívnych príjmov.

Dôchodca a daňový bonus

Aby si dôchodca mohol uplatniť  daňový bonus, musí v roku 2016 poberať príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 2 430 eur.

Suma daňového bonus predstavuje 21,41 eur mesačne, teda 256,92 eura ročne.  Daňový bonus si dôchodca môže uplatniť len za tie mesiace, kedy je dieťa považované a vyživované.

Daňový bonus si nemožno uplatniť na tzv. pasívne príjmy, medzi ktoré patrí príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 2.5
Hlasované: 1 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.