Kto a kedy si môže uplatniť daňový bonus

23.02.2017 | Miroslava Hrášková, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Ako si uplatní daňový bonus dôchodca, SZČO či zamestnanec v daňovom priznaní? Kto má prednosť pri uplatnení daňového bonusu, ako postupovať v sporných otázkach? Aj na tieto otázky dostanete odpoveď.

Základné údaje o daňovom bonuse

Výška daňového bonusu za rok 2016 predstavuje 256,92 eur. Za jednotlivé mesiace potom 21,41 eur mesačne.

Daňový bonus si môžete uplatniť len ak ste dosiahli príjmy najmenej vo výške 2 430 eur a to buď na príjmoch zo závislej činnosti (zamestnanie) alebo pri príjmoch z podnikania či inej samostatnej zárobkovej činnosti. 

Pozn.: Pre splnenie podmienky výšky dosiahnutých príjmov sa príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania/príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti nespočítavajú.

O sumu daňového bonusu sa znižuje vypočítaná daň.

Daňový bonus si môžete uplatniť ročne v daňovom priznaní alebo si ho môžete uplatniť mesačne vo mzde, keď dodáte zamestnávateľovi všetky potrebné doklady.  Ak sa vám nevyplatil daňový bonus v niektorom mesiaci a pritom ste mali naň nárok, je možné si rozdiel vysporiadať prostredníctvom daňového priznania (príp. ročného zúčtovania).

Kto si môže uplatniť daňový bonus

Okrem podmienky dosiahnuť určitú výšku príjmu, je nutné aby ste splnili nasledujúce podmienky:

 • Daňový bonus si môžete uplatniť na dieťa, ktoré žije s vami v jednej domácnosti a dieťa sa považuje za nezaopatrené (vyživujete ho).
  • môže sa tak jednať o dieťa vlastné, osvojené, dieťa manželky (nie však dieťa družky), dieťa v náhradnej starostlivosti
  • ak má dieťa prechodný pobyt mimo domácnosti, neovplyvní to nárok na daňový bonus
  • daňovník a dieťa nemusia mať rovnaký trvalý pobyt, avšak musia žiť v jednej domácnosti
 • Nárok na daňový bonus si uplatní daňový rezident, teda daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou
  • To, či dosiahol príjmy na území SR alebo zo zdrojov mimo územia SR v tomto prípade nehrá úlohu.
 • Ak deti žijú v domácnosti s viacerými daňovníkmi, ktoré spĺňajú podmienky na uplatnenie môže si uplatniť daňový bonus len jeden z nich.
  • ak si napríklad uplatní bonus manžel, manželka tak už urobiť nemôže. Je dôležité, aby sa dohodli. Ak sa nedohodnú, postupuje sa v poradí: 1. matka, 2.otec, 3. oprávnená osoba
  • Príklad daňový bonus na dieťa manželky a družky 

   Pani Nováková a pán Petrák žili spolu v jednej domácnosti s dcérou pani Novákovej.  V máji 2016 sa im narodil spoločný syn.  V septembri 2016 uzavreli spolu manželstvo.  Ako si môže pán Petrák uplatniť daňový bonus?

   Na dcéru pani Novákovej si až do októbra môže daňový bonus uplatniť len pani Nováková, keďže sa dovtedy jedná o dieťa družky.

   Na syna, ktorý sa narodil v máji ešte pred uzatvorením manželstva si pán Novák môže daňový bonus uplatniť už v máji – teda v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo.

   Po uzatvorení manželstva, si v nasledujúcom mesiaci po sobáši môže pán Novák uplatniť aj daňový bonus na dcéru, pretože sa už jedná o dieťa manželky.

   Daňový bonus si uplatní len daňovník s príjmami

   Ak vyživujete dieťa a splníte vyššie uvedené podmienky na uplatnenie daňového bonusu, musíte ešte splniť jednu dôležitú podmienku:

   • výška príjmu najmenej na úrovni 2 430 eur za rok 2016

   Aby si mohol uplatniť zamestnanec, podnikateľ (SZČO), dôchodca, musí dosiahnuť v roku 2016 tzv. aktívne príjmy aspoň vo výške 2 430 eur. 

   Medzi aktívne príjmy sa radia príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) alebo z podnikania či inej samostatne zárobkovej činnosti.

Daňový bonus si nemožno uplatniť na tzv. pasívne príjmy, medzi ktoré patrí príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu.

Ak má daňovník príjmy zo závislej činnosti, avšak na konci roku vykáže daňovú stratu, nemôže si uplatniť daňový bonus.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.