Lehotu na podanie daňového priznania si môžete predĺžiť až o 6 mesiacov

27.02.2019 | Redakcia, Finance.sk
Dane - spravodajstvo


Nestíhate podať daňové priznanie? Nevadí, môžete si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania. Máme pre vás návod, ako na to.


Ako si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania

Už pár rokov nie je nutné žiadať daňový úrad o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, ani uvádzať dôvod.

Jednoducho stačí podať "Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania".

Oznámenie o predĺžení lehoty nemá predpísanú formu. Vzor takéhoto priznania sme pre vás pripravili. Môžete si ho stiahnuť do počítača, doplniť potrebné údaje a odoslať na daňový úrad.

 

Najneskôr do 31.marca, respektíve 1. apríla 2019 musíte podať daňovému úradu príslušnému vášmu miestu trvalého bydliska spomínané oznámenie. 31. marec 2019 však pripadne na nedeľu, takže podať oznámenie môžete až do 1. apríla 2019.

V oznámení uvediete novú lehotu, v ktorej podáte daňové priznanie. Lehotou je koniec kalendárneho mesiaca: 30. apríl, 31. máj alebo 30. jún.

Môžete si zvoliť, ktorý dátum vám vyhovuje. Ak však v oznámení uvediete novú lehotu do 30. apríla 2019, nemôžete si už odovzdanie daňového priznania opätovne predĺžiť.

Predlženie lehoty na podanie daňového priznania 2019

Zdroj: shutterstock

Pamätajte tiež, že do vami zvolenej lehoty je taktiež splatná daň a je potrebné ju uhradiť. Nie je potrebné uvádzať dôvod na predĺženie lehoty podania daňového priznania. Máte príjmy zo zahraničia? Predĺžiť lehotu sa dá ešte viac.

Ak máte príjmy zo zahraničia, môžete podať daňové priznanie až za šesť ďalších mesiacov. Lehotu si tak môžete predĺžiť do 31. júla, 31. augusta, alebo 30. septembra 2019. Pri predĺžení lehoty do konca júla, augusta alebo septembra musíte v oznámení uviesť, že máte príjmy zo zahraničia a tiež z akej krajiny (tzn. napr. mám príjmy z Českej republiky, mám príjmy z Veľkej Británie a pod.).

V prípade, že by ste v daňovom priznaní nakoniec príjmy zo zahraničia nemali, mohli by ste čeliť pokute.

Kedy je nutné žiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

V dvoch životných situáciách nie je postačujúce iba oznámiť daňovému úradu, že sa bude posúvať lehota. Je potrebné podať žiadosť a čakať na jej schválenie.

1) Daňové priznanie podáva dedič daňovníka

Ak daňovník zomrie, podáva daňové priznanie dedič do troch mesiacov od smrti daňovníka. Dedič môže požiadať daňový úrad o predĺženie tejto lehoty podaním žiadosti najneskôr 15 dní pred uplynutím doby, do kedy má dedič daňové priznanie podať.

Napríklad, dedič musí podať daňové priznanie za daňovníka najneskôr do 16. júna. Do 1. júna má možnosť požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

2) Daňovník je v konkurze alebo v likvidácii

Taktiež daňovník, ktorý sa nachádza v konkurze alebo v likvidácii, si môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, len ak mu je vopred schválená na základe žiadosti, ktorú podal príslušnému daňovému úradu.

Žiadosť daňovému úradu je povinný doručiť najneskôr 15 dní pred uplynutím pôvodnej lehoty na podanie daňového priznania.

Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 6 krát 5 0.5