Ako na životopis alebo CV krok za krokom

22.06.2016 | Elena Ondrová, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Hľadáte svoje prvé zamestnanie alebo ste sa rozhodli zmeniť súčasné? V oboch prípadoch sa nezaobídete bez správne napísaného štruktúrovaného životopisu, ktorý vám otvorí cestu k pracovnému pohovoru. V nasledujúcom texte vám poradíme, ako napísať životopis.


V momente, kedy sa rozhodnete uchádzať sa o nové zamestnanie, je potrebné vytvoriť životopis, ktorý zašlete potenciálnemu zamestnávateľovi.

V súčasnej dobe je prvotným cieľom životopisu podať zamestnávateľovi základné informácie o uchádzačovi, ktoré by mali byť prehľadné, stručné a výstižné a zaujať personalistu natoľko, aby venoval preštudovaniu životopisu svoju pozornosť.

Je potrebné zdôrazniť, že v poslednej dobe je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o zamestnanie tiež motivačný list, v ktorom máte ako uchádzač možnosť presne špecifikovať vaše predpoklady pre konkrétnu pracovnú pozíciu vo vybranej spoločnosti. Viac o tom, ako napísať motivačný list, sa dočítate v článku:

 

Čo by mal životopis obsahovať

Štruktúrovaný životopis má o uchádzačovi podať základné informácie o tom, kto je a čo vie.  Dá sa to zhrnúť do štyroch základných položiek, ktoré je potrebné uviesť do životopisu.  Jedná sa o kontaktné údaje, pracovné skúsenosti, dosiahnuté vzdelanie a konkrétne schopnosti a zručnosti.

Osobné a kontaktné údaje

V úvodnej časti životopisu sa vždy musia nachádzať základné údaje o uchádzačovi, ktorými sú meno a priezvisko, kontaktná adresa, telefón a e-mail. Uviesť môžete aj dátum narodenia, národnosť či rodinný stav, avšak tieto údaje nie sú povinné.  V neposlednom rade môžete vložiť fotografiu, najlepšie klasickú portrétovú fotku.

Pracovné skúsenosti

V tejto časti uveďte chronologicky od najnovších po najstaršie vašu prax. Uveďte názov zamestnávateľa a názov pracovnej pozície, ktorú ste zastávali.

Napíšte tiež mesiac a rok nástupu a odchodu. Stručne popíšte činnosť, ktorú ste na danej pozícii zastávali – zodpovednosť, úlohy, výsledky a ďalšie konkrétne informácie, ktoré môžu byť pre budúceho zamestnávateľa zaujímavé.

V tejto časti životopisu sa uvádza tiež materská a rodičovská dovolenka, prípadne evidencia na úrade práce.

Vzdelanie, odborná príprava a kurzy

Najskôr uveďte najvyššie dosiahnuté vzdelanie (názov školy, odbor štúdia, získaný titul, rok dokončenia), základnú školu neuvádzajte. Pokiaľ ešte študujete, uveďte tiež predpokladanú dobu ukončenia štúdia. Do tejto časti CV patrí tiež informácia o kurzoch a školeniach, ktoré ste absolvovali.

Schopnosti a zručnosti

Ďalšou dôležitou časťou životopisu je tiež prehľad o schopnostiach a zručnostiach. Jedná sa predovšetkým o jazykové schopnosti (úroveň znalostí), počítačové zručnosti (zoznam programov, ktoré ovládate) a ďalšie charakteristiky, ktoré vás môžu odlíšiť od ostatných uchádzačov, a ktoré majú vzťah k vybranej pozícii – napríklad vodičský preukaz, ekonomické znalosti. Dajú sa uviesť tiež zahraničné stáže, konferencie, odbornú či publikačnú činnosť, prípadne rôzne ocenenia. 

Chcete si dozvedieť viac o právach a povinnostiach zamestnanca zo zákonníka práce? Stiahnite si ho priamo do svojho počítača:  Zákonník práce.  Prípadne si môžote stiahnuť aj iné zaujímavé zákony

Chcete uspieť na pracovnom pohovore?

Na záver štruktúrovaného životopisu patrí dátum vyhotovenia a vlastnoručný podpis. V dobe elektronickej komunikácie, kedy sú životopisy a ďalšie dokumenty zasielané elektronickou poštou sa namiesto vlastnoručného podpisu uvádza iba napísané meno a priezvisko.

Pre získanie dobrej pracovnej pozície je potrebné venovať pozornosť tvorbe životopisu. Je na vás, či si životopis vytvoríte sami podľa vašich predstáv, alebo použijete niektorý zo vzorov, ktorých nájdete na internete množstvo. 

Vyššie sú vymenované základné informácie, ktoré je potrebné do životopisu uviesť. Životopis je dobré prispôsobiť zamestnávateľovi a pozícii, na ktorú sa hlásite. Niekedy môže byť užitočné, uviesť kontakty na osoby, ktoré o vás môžu podať referencie. Niektorí zamestnávatelia to doslovne vyžadujú. 

Dobré rady na záver na písanie životopisu

Zaujať životopisom na prvý pohľad

Stručnosť a prehľadnosť, žiadne slohové cvičenie

Žiadne pravopisné chyby

Nič nevylepšovať, písať iba pravdu

Využiť formulár na tvorbu životopisu

Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4.5
Hlasované: 1 krát 5 0.5