Ako vybaviť občiansky preukaz: Všetko, čo by ste mali vedieť

12.05.2021 | Redakcia, Finance.sk
Ekonomika,EU - spravodajstvo


To, že občiansky preukaz je musí vlastniť každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 15 rokov a má trvalý pobyt na Slovensku, vie už zrejme každý. No kde treba podať žiadosť? Koľko to stojí? Čo ak stratíte občiansky preukaz? Odpovede nájdete v našom článku.


Povinnosť požiadať o občiansky preukaz vyplýva z nasledovných skutočností:

 • 1. Prvý občiansky preukaz – žiadosť sa podáva najskôr 90 dní, najneskôr 30 dní pred dovŕšením 15. roku občana
 • 2. Nový občiansky preukaz – pri zmene osobných údajov
 • 3. Skončená platnosť občianskeho preuakzu – žiadosť treba podať najskôr 180 dní pred skončením platnosti, teda polroka a najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti

Aj deti už môžu mať občiansky preukaz a tak napríklad cestovanie s nimi môže byť lacnejšie a jednoduchšie - nemusíte im kupovať drahší cestovný pas. Preukázať ním môžete ale dieťa aj u lekára, čím sa v budúcnosti dostane do elektronickej zdravotnej dokumentácie. Platí to aj pre dôchodcov nad 60 rokov, aj pre bábätká. Detský občiansky preukaz vybavuje zákonný zástupca dieťaťa na hociktorom oddelení dokladov a rovnako si ho môže nechať doručiť na zvolené oddelenie dokladov najbližšie k bydlisku, prípadne za poplatok aj kuriérom domov. Správny poplatok za vydanie občianskeho preukazu, ktorý slúži ako cestovný doklad je 4,50 eura, pričom predchádzajúca suma za vydávanie detského pasu do 6 rokov bola 8 eur. 

Osoby mladšie ako 15 rokov (s trvalým pobytom na Slovensku) môžu mať občianske preukazy aj bez podoby tváre. Tieto im vydá Ministerstvo vnútra SR z úradnej moci, na základe údajov, ktoré sú v Registri obyvateľstva. Budú tiež obsahovať elektronický čip.

Kde a ako podať žiadosť o občiansky preukaz?

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu (OP) musíte podať na okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Ak vybavujete prvý občiansky preukaz, vydá vám ho okresné riaditeľstvo Policajného zboru v mieste trvalého bydliska. Ak potrebujete nový občiansky preukaz a ten starý vám vydali po 1.7.2008, môžete o vydanie OP požiadať na ktoromkoľvek riaditeľstve Policajného zboru. K vybaveniu občianskeho preukazu musíte byť prítomný osobne.

Aké doklady potrebujete na vybavenie občianskeho preukazu?

Tu rozlišujeme dva prípady: prvý občiansky preukaz a nový občiansky preukaz.

 • 1. prvý OP – rodný list, potvrdeni o hlásení trvalého pobytu
 • 2. nový OP – starý OP (pri jeho odcudzení rodný list alebo cestovný pas), ak ste napr. zmenili priezvisko, je potrebné priniesť so sebou doklady potvrdzujúce túto skutočnosť (sobášny list)

Prečo je potrebné vybaviť občiansky preukaz osobne?

Ako sme si už vyššie uviedli, na vybavenie občianskeho preukazu musíte byť prítomný osobne. Je to z jednoduchého dôvodu. Pracovníci Policajného zboru musia nasnímať vašu tvár. Jedinu výnimku majú ľudia pripútaní na lôžko, ktorí sa nemôžu dostaviť osobne. V tomto prípade žiadosť vybavuje osoba poverená na základe splnomocnenia zdravotne postihnutým.

 

občiansky preukaz pre deti do 15 rokov

Zdroj: Redakcia Finance.sk

„Dresscode“ občana pri fotke na občiansky preukaz

Prvým pravidlom je, že nesmiete mať na hlave nič, čo by bránilo jej kompletnému nasnímaniu. Žiadne šiltovky, klobúky, čapice, či slnečné okuliare. Existujú však isté výnimky.

Z náboženských alebo vážnych zdravotných dôvodov môže byť občan nasnímaný napr. aj v zahalení šatkou a tmavé sklá sú povolené pre nevidiacich občanov, ktorý náležitú skutočnoť musia potvrdiť lekárskou správou.

Koľko stojí vybavenie občianskeho preukazu?

Občiansky preukaz vybavíte bezplatne v prípade, že ide o:

 • prvý občiansky preukaz
 • nový občiansky preukaz nevidiaceho občana
 • občana so ZŤP
 • osobu staršiu ako 60 rokov
 • krádež riadne nahlásenú na polícii SR

Za vybavenie občianskeho preukazu zaplatíte 4,50 eur ak ide o:

 • zmenu mena, priezviska, názvu ulice, mesta

Za vybavenie občianskeho preukazu zaplatíte 16,50 eur ak: 

 • bol OP ukradnutý resp. odcudzený, ale skutok nebol nahlásený na polícii
 • došlo k jeho strate
 • došlo k jeho poškodeniu

Za vybavenie občianskeho preukazu zaplatíte 33 eur ak:

 • vám bol OP ukradnutý, odcudzený, alebo ste ho stratili či poškodili v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch

Koľko trvá vybavenie občianskeho preukazu?

Vydanie OP trvá podľa zákona do 30 dní. Zvyčajne ho ale obdržíte o niečo skôr, a to do dvoch týždňov od podania žiadosti.

Novinkou v tomto smere je expresné vybavenie občianskeho preukazu do 2 dní. Táto služba je spoplatnená sumou 20 eur.

Doklad si môžete vyzdvihnúť na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve na Slovensku alebo nechať doručiť kdekoľvek v rámci Slovenska za príplatok 3 eurá.

Ak si želáte využívať občiansky preukaz aj na elektronické služby a komunikovať s úradmi prostredníctvom internetu, musíte pri žiadosti o občiansky preukaz uviesť, že si prajete aktivovať elektronický čip.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 304 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo