Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

DANE: Daňoví neplatiči dlžia štátu viac ako 1,5 miliardy eur

TASR

Bratislava 1. apríla (TASR) - Podnikateľské subjekty dlžia na daniach štátu 1,656 miliardy eur (49,89 miliardy Sk), uviedol pre TASR Miroslav Dobák,...

 
Reklama

...hovorca Daňového riaditeľstva SR.

V zozname najväčších dlžníkov dani z príjmov figuruje firma M.W.K., a.s., z Dunajskej Stredy. Výška dlhu predstavuje 62,075 milióna eur (1,870 miliardy Sk). Košická firma Dalt - Inol, s.r.o., dlží na daniach 16,750 milióna eur (504,61 milióna Sk) a firma Marcina 14,773 milióna eur (445,05 milióna Sk.) Údaje sú platné za rok 2007.

Správca dane, ktorým je daňový úrad, písomne oznamuje daňovému dlžníkovi výšku jeho nedoplatku do konca februára bežného roka. Ak ide o nedoplatok, u ktorého nebolo premlčané právo vybrať a vymáhať daňový nedoplatok a ktorého výška presiahla u fyzickej osoby 16.596,96 eura (500.000 Sk) a u právnickej osoby 165.969,59 eura (5 miliónov Sk). V oznámení daňový úrad určí daňovému subjektu lehotu na vyjadrenie, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako osem dní odo dňa doručenia oznámenia.

Daňové riaditeľstvo SR vypracúva zoznamy dlžníkov na základe postupu uvedeného v § 23b ods.1 zákona o správe daní. V zoznamoch, ktoré Daňové riaditeľstvo SR zverejňuje, uvádza meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, výšku daňového nedoplatku podľa jednotlivých druhov daní.

(1 EUR = 30,1260 SKK)

mag pop 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama