PÁSTOR: Splácanie vládnych dlhov spomalí hospodársky rast v budúcnosti

20.10.2009 | TS, TASR
Ekonomika,EU - spravodajstvo


Bratislava 20. októbra (TASR) - Všetko zlé, čo sa stalo počas krízy, spôsobili regulácie a regulátori. Povedal profesor University of Chicago Booth...


...School of Business Ľuboš Pástor na prednáške na tému Poučenie z krízového vývoja na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Príčiny krízy vidí Pástor aj v zlyhaní trhu. "Medzi ratingovými agentúrami nebola konkurencia, vláda poskytla iba niekoľko licencií. Došlo k asymetrii informácií, pretože ratingové agentúry zlyhali. 71 % štruktúrovaných obligácií malo rating AAA, hoci boli kryté pochybnými hypotékami s priemerným ratingom B," upozornil Pástor. V budúcnosti možno predísť podobným problémom zvýšením konkurencie medzi ratingovými agentúrami a dôslednejšou reguláciou. Zároveň však Pástor upozornil, že regulácie nesmú zájsť priďaleko, pretože obmedzujú inovácie a najviac problémov v kríze spôsobili práve regulované inštitúcie. "Vládne zásahy do trhového mechanizmu často mávajú neočakávané vedľajšie účinky," dodal profesor finančnej ekonómie.

Podľa Pástora sa situácia na finančných trhoch zlepšuje a jednotlivé ukazovatele sa približujú k predkrízovým stavom. V strednodobom horizonte však možno očakávať, že hospodársky rast bude pomalší ako pred krízou, a to z troch dôvodov. "Domácnosti v bohatých krajinách budú viac šetriť, menej míňať, a tým klesne spotreba. Súčasne budú mať firmy vyššie kapitálové náklady a budú si drahšie požičiavať na investovanie. Tretím dôvodom je, že vlády musia začať splácať svoje dlhy," konštatoval pre TASR profesor Pástor.

Ľuboš Pástor vyučuje na Chicago Booth od roku 1999, keď získal titul PhD. v oblasti finančníctva na Wharton School, University of Pennsylvania. Jeho vedecké články sa objavili v časopisoch American Economic Review, Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Political Economy a Review of Financial Studies. V Bratislave prednášal v rámci spoločného projektu Nadácie Tatra banky, Virtual Scientific Laboratories a Ekonomickej univerzity.

pu kva pop
Články zo sekcie: Ekonomika,EU - spravodajstvo