Vývoj cien nehnuteľností na Slovensku a v krajinách EU

18.01.2010 | Miriam Tinková, Finance.sk
Hypotéky - spravodajstvo


Podľa prognóz Národnej banky Slovenska by mal vývoj na Slovensku pokračovať v roku 2010 v stagnácií priemerných cien. A od druhej polovice roku 2010 by sa ceny na trhu nehnuteľností mali zvyšovať a ekonomika by sa mala pozvoľna oživovať.


V poslednej dobe vývoj nehnuteľnosti, hlavne vývoj cien zaznamenal značné zmeny, na ktoré upierajú pozornosť ekonómovia a tvorcovia monetárnej politiky. Existujú viaceré dôvody. V prvom rade efekt vlastníctva je dôležitou súčasťou súkromného sektoru a s tým súvisiacimi výdajmi /napr. hypotéka alebo nájom/. Po druhé ekonomickú aktivitu obyvateľstva ovplyvňujú zmeny cien bývania. Po tretie zmeny cien nehnuteľností prispievajú k celkovej nerovnováhe finančnej stability. A konečným dôsledkom je zmena ponuky ekonomiky a dopad na pracovný trh v EU.

Trh nehnuteľností na Slovensku výrazne ovplyvnila hospodárska kríza. Rastúci trend ceny nehnuteľností sa zmenil na klesajúci od druhej polovice roka 2008.
V grafe 1 je zobrazený Vývoj cien domov a bytov na Slovensku v posledných rokoch podľa analýzy Národnej banky Slovenska. Poukazuje na prepad cien bytov i domov od druhého štvrťroku 2008. V tomto období sa cena bytov pohybovala na úrovni 1600 eur/1m2 a cena domov okolo 1300 eur/1m2. Pokles priemernej ceny nehnuteľností do druhého štvrťroku 2009 sa prepadol o 14,3 % a dosiahol priemernú cenu 1.342 eur/1m2.

Graf č. 1: Vývoj cien bytov a domov na Slovensku

tinkova.jpg

Z viacerých dostupných údajov sa potvrdilo, že v období od tretieho štvrťroku 2008 a 2009   sa spomalil pokles cien za 1m2 obytnej plochy v takmer vo všetkých typoch bytov. Priemerné ceny 4-izbových bytov medziročne vzrástli o 2%. Najmenej medzištvrťročne poklesli priemerné ceny malometrážnych bytov (-1,4%) a najviac priemerné ceny 5 –izbových a väčších bytov. Ak porovnáme ceny jednotlivých typov bytov v medziročnom období signalizuje pretrvanie poklesu u menších bytov, a to u 1-izbových a 2-izbových. Tento pokles vznikol dôsledkom doznievania bázického efektu prudšieho rastu priemerných cien menších bytov v posledných rokoch.

Prognóza budúceho vývoja

Podľa prognóz Národnej banky Slovenska by mal vývoj na Slovensku pokračovať v roku 2010 v stagnácií priemerných cien. A od druhej polovice roku 2010 by sa ceny na trhu nehnuteľností mali zvyšovať a ekonomika by sa mala pozvoľna oživovať.

Trh nehnuteľností v štátoch EU

Holandsko

V septembri 2008 došlo v Holandsku na trhu nehnuteľností k rastu cenového indexu o 2,5 % na rozdiel od predošlého roku podľa centrálneho štatistického úradu. V dôsledku inflácie index klesol iba o 0,5%. Priemerná cena domu v Amsterdame bola €3,360/m2 a zaznamenaný bol rast o 7,5 % v porovnaní s predošlým rokom. Najvýraznejší rast cien zaznamenali vo štvrtom najväčšom meste Holandska v Utrechte. Ceny nehnuteľností vzrástli o neuveriteľných 7,7%.

Mesto

Cena/m2 Rast v roku 2008
Utrecht € 2.549 rast o 7,7 %
Hague € 2.071 rast o 1,1%
Rotterdam € 1.911 rast o 1,2%

Nemecko

Nemecko zostáva svetovo najstabilnejší trhom v oblasti nehnuteľností. V roku 2008 nastalo iba malé odchýlenie vďaka poklesu ekonomiky. Priemerná cena novopostavených domov sa pohybovala v decembri 2008 na úrovni €235.000, celkovo bol zaznamenaný rast o 5,9% za obdobie 1 roka. Stabilitu nemeckého trhu nehnuteľností potvrzuje obdobie od polovice roku 1990 do polovice roku 2000, kedy väčšina európskych krajín zažila boom a na Nemecko to nemalo  žiadny vplyv.

Česká republika

Podobne ako na Slovensku, v Českej republike bol druhý štvrťrok začiatok poklesu cien nehnuteľností s ďalším minimálnym rastom v priebehu nasledujúceho polroka. Priemerná cena bytov klesla o 7 % v medziobdobí september 2008 a december 2008 z CZK 2.26 million (€ 85,996) na CZK 2.1 million (€ 79,907), podľa údajov Euronet Media. 

Rakúsko

Kým počas prvých 9 mesiacov rástli ceny nehnuteľností v hlavnom meste Rakúska, tak ceny v ostatných mestách Rakúska zamrzli. Index cien nehnuteľnosti  vzrástol o 6,3%, a to v priebehu jedného roka do obdobia tretieho štvrťroku 2008. Index v zostávajúcich oblastiach klesol o 0,8% v období za 1 rok. Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.