Ako si vybrať havarijné poistenie a s akou spoluúčasťou?

10.05.2010 | Miriam Tinková, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Havarijné poistenie zaisťuje škody v dôsledku zavinenia samotného vodiča poisteného vozidla, vinou tretej osoby ako aj vinou nezisteného páchateľa či nepredvídaných udalostí.


Povinné zmluvné poistenie (PZP)  slúži k úhrade škody, ktorú ste spôsobil inému účastníkovi nehody. Ak si spôsobíte škodu na vlastnom aute, tak PZP sa na to nevzťahuje. Túto škodu kryje havarijné poistenie. Kým PZP je povinné poistenie, havarijné poistenie je dobrovoľné.

Toto poistenie zahrňuje:

  • náhradu škody pri poškodení alebo úplnom zničené vozidla
  • poistenie proti krádeži, vandalizmu, živelnej katastrofe.

Poistným obdobím je štvrťrok, polrok alebo rok. Pri uzatváraní havarijnej zmluvy si môžete stanoviť spoluúčasť na poistení. Výška spoluúčasti vyjadruje sumu, ktorou sa poistený podieľa na každej poistnej udalosti. Platí, že čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie je poistné plnenie zo strany poisťovne v prípade poistnej udalosti.  Preto by ste mali mať k dispozícii vyššiu finančnú hotovosť v  prípade poistnej udalosti na krytie opráv alebo  na nákup nového vozidla nad výšku vašej spoluúčasti.
Väčšina poisťovní si stanovuje spoluúčast v poistnej zmluve určitým percentom, minimálnou sumou alebo ich kombináciou. Najčastejšími variantmi sú:

  • 5 %, min. 165,97 EUR
  • 10 %, min. 331,94 EUR 

Niektoré poisťovne ponúkajú ešte nižšiu spoluúčast, a to 2% , min. 66,39 EUR. Vyššie spoluúčasti sa využívajú najmä pri poisťovaní nákladných vozidiel, ťahačov, pre havarijné poistenie osobných a úžitkových vozidiel do 3,5 t.

Pre prehľad uvádzame dva príklady, kde je výpočet sumy, ktorú dostane poistník od poisťovne pri spoluúčasti 2%, 5% a 10%.

Príklad 1:
Uzavreli ste havarijné poistenie so spoluúčasťou 5%, min. 165,97 €   a oprava vozidla po nehode stála 3 983,27 €. Spoluúčasť poistníka je vo výške 199,16 €, ktorú si vyplatí sám.

Výpočet škody, ktorú hradí poisťovňa:
3 983,27 € (oprava auta) – 199,16 € (spoluúčasť) = 3 784,11 €

Sumu 3 784,11 € dostane vyplatenú poistník od príslušnej poisťovne.

Príklad 2:

Igor uzatvoril havarijné poistenie so spoluúčasťou 2%, min. 66,39 EUR. Došlo k dopravnej nehode s ďalším účastníkom, ktorý mal havarijné poistenie so spoluúčasťou 10%, min. 331,94 € . Oprava oboch vozidiel stála 2821,48 EUR.

Poisťovňa Igorovi zaplatí túto čiastku:
2821,48 EUR(oprava auta)  – 56,42 € (1699,70 Sk) (spoluúčasť) = 2765,06 EUR

Druhý poistník dostane od poisťovne:

2821,48 EUR(oprava auta)  – 282,15 € (8500, 05 Sk)(spoluúčasť) = 2539,33 EUR

Ďalej nás zaujímalo, aký je rozdiel v poistnom u jednotlivých poisťovní, ak by sme sa rozhodli pre spoluúčasť 5%. Ako príklad sme si zadali ojazdené 3 - ročné auto Škoda Octavia v hodnote  15 000 EUR. Prioritou je spoluúčasť 5%.  
 
Na základe týchto kritérií sme dostali prehľad ročného poistného u nasledovných poisťovní: Kooperativa, Komunálna poisťovňa a Uniqa.
Najlacnejšie poistné nám ponúkla Kooperativa v hodnote 268, 50  bez prirážok na polročných a štvrťročnom poistení. Rovnaký produkt má  aj Komunálna poisťovňa, ale za cenu poistenia 270,27 €. Poisťovňa Uniqa má síce vyššie poistné, ale k tomu prináša rôzne zľavy, ale zároveň aj prirážky pri splátkách štvťročného alebo polročného poistného. Pri rozhodovaní  ovplyvňuje aj cenu, či máte záujem uzatvoriť havarijné poistenie po celej Európe alebo len na území Slovenska.V niektorých poisťovniach je ale možné uzatvoriť aj havarijné poistenie platné len pre Slovensko, resp. Slovensko + Česká republika. Takéto havarijné poistenie má potom výhodnejšiu sadzbu a nižšiu cenu. K havarijnému poisteniu je možné uzavrieť doplnkové poistenia, napr. úrazové poistenie osôb vo vozidle, poistenie pre prípad odcudzenia, poistenie batožiny atď.  Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvo