Zásady pri výbere životného poistenia

16.09.2010 | Miriam Tinková, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Životné poistenie je jedno zo základných poistení, nad ktorým začnete uvažovať v prípade, že máte rodinu a cítime zodpovednosť za svojích blízkých.


Produkty väčšiny poisťovní sa vzťahujú pre prípad dožitia istého veku a pre prípad smrti. Životné poistenie je teda okrem finančnej podpory aj forma zhodnocovania prostriedkov. Medzi základné druhy životného poistenia patria investičné životné poistenie, kapitálové a rizikové životné poistenie.

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie je najrozšírenejším typom. Časť finančných prostriedkov, ktoré poisťovni odvádzate je cenou poistenia a druhá časť je zhodnocovaná na kapitálovom trhu. Okrem krytia rizika dochádza zároveň k sporeniu. Pri kapitálovom životnom poistení musí poisťovňa investovať podľa zákona zverené prostriedky bezpečne. Týmito finančnými nástrojmi sú termínované vklady alebo dlhopisy. Riziko je malé a zhodnotenie je nízke. Poisťovňa garantuje výplatu dohodnutej čiastky, ktorej súčasťou sú malé výnosy. 

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie sa líši od kapitálového poistenia tým, že klient si sám určuje, kam bude jeho kapitálová účasť investovaná. Taktiež si klient určuje pomer krytia rizika a sporenia. Poisťovňa nenesie investičné riziko, ale poistník a poisťovňa negarantuje zhodnotenie týchto finančných prostriedkov.

Rizikové životné poistenie

Rizikové životné poistenie neobsahuje žiadnu sporiacu zložku a klient je poistený len pre prípad smrti. Celé poistné je teda cenou poistenia, a preto v prípade dožitia sa konca poistnej zmluvy klienta, ostáva celá zaplatená čiastka poisťovni. Táto poistka je lacnejšia narozdiel od investičného a kapitálového životného poistenia.

Produkty Výhody Nevýhody
Kapitálové životné poistenie Poisťovňa garantuje vyplatenie poistnej sumy na konci poistného obdobia i v prípade smrti Nízka výnosnosť kapitálovej rezervy
Investičné životné poistenie Poistník určí pomer medzi finančným krytím rizika a kapitálovou rezervou, vyššia výnosnosť Poisťovňa nenesia investičné riziko, negarantuje zhodnotenie kapitálovej rezervy
Rizikové životné poistenie Poistený platí iba za poistenie na určitú udalosť v prípade dožitia sa konca poistnej zmluvy klienta ostáva celá zaplatená čiastka poisťovni


Akými zásadami by ste sa mali riadiť v prípade výberu životného poistenia?

 • uzavrieť životné poistenie, čo najskôr
  • čím skôr ho uzavrete, tým nižšie poistné budete platiť. A ak si uzavrete poistenie v mladom veku, vyhnete sa odopreniu životnej poistky z dôvodu zhoršenia vášho zdravotného stavu
 • nevyužívajte krátkodobých „účeľových“ poistení
  • krátkodobé poistenie, ktoré má slúžiť napríklad k zaisteniu leasingu vás nezabezpečí celoživotne
 • poistite sa na dostatočne vysokú poistnú čiastku
  • čiastka by mala byť vo výške niekoľkonásobku ročného príjmu poisteného, aby v prípade potreby zabezpečila rodinu či zaistila plynulé a bezstarostné splácanie úveru
 • s poistením si zjednejte i poistenie invalidity
  • vyžadujú to banky pri vyšších úveroch. V prípade invalidity klesá možnosť splácania úveru a nebudete schopný prinášať rodine pravidelný príjem
 • zistite výšku poplatkov spojených s administráciou vašej zmluvy
  • ich výška má podstatný vplyv na konečnú sumu finančných prostriedkov, ktoré dostanete pri dožití sa konca poistného obdobia

Produkt životného poistenia je dlhodový produkt, preto je dôležité dobre zvážiť všetky podmienky zmluvy daného typu poistenia. V prvých dvoch rokoch neodporúčame rušiť zmluvu, pretože práve v tomto období sa uhrádzajú poplatky za uzavretie a vedenie zmluvy. Výška úspor v tomto období teda nemusí byť vysoká.Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Poistenie - spravodajstvoPri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.