Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Maturanti a absolventi, pozor: nezabudnite na povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Finance.sk

Opäť je tu obdobie maturit a štátnic. Mladí ľudia, ba dokonca často ani ich rodičia nevedia o svojich povinnostiach, ktoré im ukončením štúdia vznikajú voči Sociálnej poisťovni.

 
Reklama

 

Mesiac jún má mnoho študentov spojených so záverom školského roka, či už na strednej alebo vysokej škole. Ukončením štúdia však pre nich vyplývajú úpvinnosti, ktoré by nemali podceniť.

Predíďte neželaným komlikáciam z chýbajúceho obdobia poistenia!

Študenti by po ukončení svojho stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia mali byť v dostatočnej miere oboznámení s povinnosťami voči Sociálnej poisťovni, ktoré pre nich vyplývajú. Môžu tak predísť mnohým neželaným komplikáciám a nedorozumeniam vyplývajúcich z chýbajúceho obdobia poistenia.

Po ukončení stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia môže nastať niekoľko situácií, v ktorých sa čerstvý absolvent môže ocitnúť:

  • 1. zamestná sa
Všetky povinnosti voči Sociálnej poisťovni bude za neho plniť zamestnávateľ. Ak bol však pred nástupom do zamestnania dobrovoľne poistený (dôchodkové, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti - či už na všetky alebo len na niektoré z nich), dobrovoľné poistenie mu automaticky nezaniká. Ak si ďalej poistné na dobrovoľné poistenie nechce platiť, musí sa z neho riadne odhlásiť. V prípade,  že by ho jedného dňa prestal platiť, stal by sa dlžníkom Sociálnej poisťovne.
  • 2.  je nezamestnaný

Tým, že absolvent nenachádza ihneď po ukončení štúdia pracovné uplatnenie, nevzniknú mu voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Či sa v tomto prípade zaeviduje na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie alebo nie (stane sa dobrovoľne nezamestnaným), je v podstate jedno, pretože sociálne poistenie aj tak za neho nikto, resp. štát nebude platiť. Študentom ani počas štúdia, či už stredoškolského alebo vysokoškolského, štát sociálne poistenie (dôchodkové, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti) neplatí. Absolvent, ktorý si nenájde prácu alebo ostáva po ukončení štúdia dobrovoľne nezamestnaný, má možnosť platiť si poistné dobrovoľne sám.

  • 3. začne podnikať
V prípade založenia živnosti vzniká samostatne zárobkovo činnej osobe povinnosť voči Sociálnej poisťovni v zmysle zákona o sociálnom poistení až 1.júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti bol vyšší ako zákonom stanovená hranica. Ak sa čerstvý absolvent rozhodne založiť si živnosť v období od ukončenia svojho štúdia do konca roku 2011, sociálne poistenie musí začať platiť až dňom 1. júla 2012. Počas prvého roka považuje absolventa Sociálna poisťovňa za začínajúceho podnikateľa.
  • 4. odchádza za prácou do zahraničia
Ďaľšou z možností je, že sa absolvent vydá za prácou do zahraničia. V tomto prípade má voči Sociálnej poisťovni záväzok len ak bol dobrovoľne poistený. Ak sa zamestná v členskej krajine Európskej únie a zamestnávateľ za neho bude platiť sociálne poistenie, musí si dobrovoľné poistenie zrušiť. Legislatíva únie totiž nepripúšťa existenciu povinného poistenia v jednej krajine a dobrovoľného poistenia v druhej krajine.

 

Mladí ľudia, no dokonca často ani ich rodičia nevedia o svojich povinnostiach, ktoré im ukončením štúdia vznikajú voči Sociálnej poisťovni. Problematika platenia sociálneho poistenia má preto svoje opodstatnenie pre získanie dôležitých a často veľmi užitočných informácií a poznatkov.  Všetky štyri uvedené situácie platia nielen pre absolventa stredoškolského, ale aj vysokoškolského štúdia.

 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama