Havarijné poistenie alebo ako chrániť svojho „štvorkolesového kamaráta“

19.10.2011 | Ján Florek, Finance.sk
Poistenie - spravodajstvo


Uvedomujete si potrebu ochrany vášho automobilu a chcete, aby bolo oň dobre postarané aj v budúcnosti? Možno by ste mohli zvážiť uzatvorenie havarijného poistenia, ktorým môžete zmierniť dôsledky nehody na vašom motorovom vozidle.


Pri havarijnom poistení, alebo inak nazývanom KASKO poistení, sa majiteľ motorového vozidla dopredu zabezpečuje proti následkom poškodenia alebo zničenia automobilu, ku ktorému môže dôjsť haváriou, živelnou udalosťou, krádežou alebo vandalizmom. Poväčšine sa rozdeľuje na poistenie krytia pre prípad škôd v dôsledku havárie, prírodného živlu a krádeže, alebo len pre prípad havárie a prírodného živlu, bez krádeže.

Havarijné poistenie je vo všetkých krajinách Európy, vrátane Slovenska, dobrovoľným a nepovinným poistením, ktoré nemôže od vás nik nasilu vyžadovať. Výnimku tvorí však nákup vozidla prostredníctvom lízingovej, alebo úverovej spoločnosti, kde je nutné, aby mal dotyčný kupujúci uzatvorené aj havarijné poistenie, vzťahujúce sa na takto zakúpené vozidlo, čo má v podstate svoje opodstatnenie. Pri nehode, napríklad v prípade lízingu (vozidlo je majetkom lízingovej spoločnosti), je poistné pri škodovej udalosti obvykle vyplácané majiteľovi vozidla.

Pred čím všetkým chráni havarijné poistenie?

Každé havarijné poistenie musí obsahovať minimálne náhradu škody pri poškodení, alebo úplnom zničení vozidla pri havárii. Okrem toho sa dá poistiť aj proti odcudzeniu, alebo odcudzeniu jeho časti, napríklad hliníkových diskov, autorádiá, drahých svetlometov a podobne. Tiež proti poškodeniu čelného skla alebo všetkých skiel na vozidle, proti vandalizmu, krádeži vlámaním alebo lúpežným prepadnutím. Chrániť sa dá aj pred živelnou pohromou alebo škodou vzniknutou na vozidle pôsobením živlu, pod tým sa chápu najmä záplavy, krupobitie, požiar, pád stromu, víchrica či zosuv pôdy a mnohé iné. Okrem toho sa dá k havarijnému poisteniu uzavrieť aj poistenie pre prípad úrazu a trvalých následkov po úraze v dôsledku havárie, poistenie pre prípad krádeže alebo poškodenia batožiny vo vozidle či pripoistenie právnej ochrany.

Stopercentné poistenie vozidla

Pri havarijnom poistení si môžete vybrať či si chcete okrem všetkých zmieňovaných informácii zabezpečiť havarijnú poistku na bežnú alebo na obstarávaciu – trhovú (stopercentnú) cenu vozidla. Prvý prípad kryje obvykle len bežnú cenu, ktorou je hodnota, potrebná na nadobudnutie nového automobilu, respektíve vozidla toho istého druhu, opotrebenia, veku a kvality. To znamená, že poistník v prípade havárie, ak v nej dôjde k úplnému zničeniu auta (takzvanej totálnej škode) alebo pri krádeži, dostane len všeobecnú hodnotu vozidla. Tento druh poistenia môže byť nevýhodný najmä pri pomerne nových automobiloch. Čo sa týka druhého variantu, ide o špecifické poistenie havarijného poistenia, v ktorom zabezpečuje poisťovňa v prípade totálnej poistnej udalosti doplatenie rozdielu medzi plnením z havarijného poistenia a cenou nového motorového vozidla. To znamená, že poistnou sumou takéhoto poistenia je všeobecná hodnota auta alebo nákupná cena v čase uzatvorenia poistnej zmluvy, a to obvykle už aj vrátane DPH. Jedinou prekážkou druhého prípadu je obmedzenosť poskytovateľov zmieňovaného produktu.

Územná platnosť, kde vás vlastne chráni havarijné poistenie?

Pri uzatváraní poistenia je dobré venovať pozornosť aj územnej platnosti, pretože, tá nemusí byť v každej poisťovni rovnaká. Môžete si vybrať medzi územnou platnosťou na Slovensku, na Slovensku alebo Česku, prípadne si uzatvoriť havarijné poistenie aj s celoeurópskou platnosťou. Dobré je si tento fakt všimnúť, aby ste prípadne neboli v zahraničí prekvapení.

Ak ste sa rozhodli pre havarijné poistenie, môžete si vybrať medzi nasledujúcim množstvo spoločností, ktoré ho poskytujú, sú to: Allianz – Slovenská poisťovňa, AXA, Generali, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, QBE Insurane, Union, Genertel,Uniqa či poisťovňa Wüstenrot. Pri havarijnom poistení by ste mali dať pozor aj spoluúčasť, pretože sa jedná o štandardne zmluvnú dohodnutú čiastku, ktorú zaplatíte alebo vám ju poisťovňa odráta z poistného plnenia pri poistnej udalosti, ktorú ste si uplatnili z havarijného poistenia. Môže byť vyjadrená aj percentuálne (bežnou spoluúčasťou sú varianty od 5 do 10 %). Avšak každá poisťovňa je pri spoluúčasti špecifická, tu si však treba uvedomiť, že čim bude nižšia spoluúčasť, tým drahšia bude poistka.


Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasované: 0 krát 5 0.5Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním naších služieb vyjadrujete súhlas s naším používaním súborov cookie.