Dôchodkový systém v Rakúsku

06.06.2016 | Petr Gola, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Aké podmienky musia splniť Rakúšania, aby mali nárok na štátnu penziu? Aký vysoký dôchodok môžu vzhľadom k svojim príjmom očakávať? A ako sa postupne zvyšuje dôchodkový vek v Rakúsku?


O dôchodok si musia Rakúšania sami požiadať, automaticky nie je nikomu priznaný. Žiadosť sa vypĺňa na príslušnom úrade dôchodkového zabezpečenia. K priznaniu starobného dôchodku je v Rakúsku potrebné splniť dve zákonné podmienky:

  • dosiahnuť dôchodkový vek

Muži odchádzajú do riadneho dôchodku v Rakúsku v 65 rokoch, ženy v 60 rokoch. Postupne však do roku 2033 bude dochádzať k zvýšeniu dôchodkového veku žien taktiež na 65 rokov.

  • získať potrebný počet rokov poistenia

Každý žiadateľ o dôchodok musí získať dobu poistenia (t.j. platiť dôchodkové poistenie) 15 rokov v posledných 30 rokoch alebo 25 rokoch za celý produktívny život. Taktiež v Rakúsku sa započítavajú náhradné doby poistenia (napr. starostlivosť o dieťa sa však započítava maximálne do dvoch rokov veku dieťaťa).

Občania odvádzajú zo svojho príjmu v produktívnom veku dôchodkové poistenie. Sadzba dôchodkového poistenia predstavuje 22,8 %, z čoho 10,25 % je zrazené z hrubej mzdy zamestnancovi a 12,55 % za zamestnanca ďalej odvádza jeho zamestnávateľ. Maximálny vymeriavací základ, t.j. príjem, z ktorého je zrazené dôchodkové poistenie, predstavuje 4 110 € mesačne.

Rakúsko

Zdroj: shutterstock

Kedy sa dá odísť do predčasného dôchodku?

Do predčasného dôchodku sa dá odísť 3 roky pred dosiahnutím dôchodkového veku. Muži teda môžu odísť do predčasného dôchodku v 65 rokoch a ženy v 57 rokoch. Od roku 2017 budú môcť ženy odísť do predčasného dôchodku najskôr taktiež v 60 rokoch. Krátenie za predčasný dôchodku je v Rakúsku obdobné ako napr. v Českej republike.

Napr. pri odchode do penzie rok pred dosiahnutím dôchodkového veku sa penzia kráti o 4,2 %. Zárobková činnosť v predčasnom dôchodku je obmedzená. Predčasný dôchodca si nesmie mesačne zarobiť viac než 349 €, pokiaľ by si zarobil viac, tak by musel dôchodok vrátiť.

Motivácia k neskoršiemu odchodu do dôchodku

Rakúšania, ktorí odídu do dôchodku neskôr, než predstavuje ich dôchodkový vek, sa môžu tešiť na vyššiu penziu. Pri práci jeden rok po dosiahnutí 65 rokov sa penzia zvýši o 4,2 %. Po dosiahnutí 65 rokov, t.j. riadneho dôchodkového veku, sú už zárobkové možnosti občana neobmedzené. Pracujúci dôchodcovia podliehajú rovnakému zdaneniu ako ostatní zamestnanci.

Aký vysoký je dôchodok v Rakúsku?

Výška dôchodku závisí na príjmoch a získanom počte rokov poistení. V súčasnej dobe sa hodnotí príjmami za posledných 20 rokov. Maximálny ročný príjem, ktorý sa v danom roku započítava, je 55 020 €. Dôchodok je teda obmedzený zhora. Postupne sa však počet hodnotených rokov až na 40 rokov (od roku 2028).

Vyššie príjmy pritom znamenajú vyšší štátny dôchodok. Minimálny mesačný dôchodok predstavuje 749 € pre jednotlivca alebo 1 120 € pre manželský pár. Dôchodok je v Rakúsku vyplácaný 14-krát ročne. Pri výpočte dôchodku je omnoho menšia redukcia než v Českej republike a strop pre výpočet dôchodku je pomerne vysoký.

V priloženej tabuľke máme uvedený pomer čistého dôchodku k čistej mzde dosahovanej pred odchodom do dôchodku u jednotlivých príjmov. Jedná sa o najpresnejší údaj. Celkové zdanenie penzistov je v Rakúsku totiž nižšie než pracujúcich občanov. Rakúšan s priemernou mzdou tak má v súčasnej dobe penziu vo výške 90 % čistého príjmu pred odchodom do dôchodku.

Výška štátneho dôchodku v Rakúsku v závislosti na príjme - dosahovaný príjem (% z priemernej mzdy)

  Náhradový pomer 
50 % 90,5 % 
75 % 90,3 %
100 % 90,3 %
150 % 86,3 %
200 % 64,8 %

Prameň: OECD, Pensions at a Glance 2011, Austria

Rakúšania poberajú penziu v priemere 18 rokov

Rakúsky dôchodkový systém je pre štátnu pokladňu pomerne nákladný, výdavky spojené s výplatou dôchodku dosahujú 12,3 % HDP. Priemer za všetky členské krajiny OECD je pritom 7,2 % HDP. Súčasne sa zvyšuje počet občanov starších 65 rokov v populácii, keď 27,6 % občanov je starších 65 rokov (v krajinách OECD 23,6 rokov).

Očakávaná dĺžka života novorodenca je v Rakúsku 79,9 rokov (v krajinách OECD 78,9 rokov). S rastúcim vekom stredná dĺžka života rastie, pretože sú prekonané riziká úmrtia v kojeneckom veku. Rakúšania starší 65 rokov majú už strednú dĺžku života 83,5 rokov (v krajinách OECD 83,1 rokov). V priemere teda Rakúšania poberajú penziu 18,5 rokov.

Pramene:
• Europäische Kommission, Beschäftigung, Soziales und Integration, Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in Österreich 2011
• OECD, Pensions at a Glance 2011, Austria
• MISSOC Database


Viete, aké dávky môžete čerpať zo Sociálneho poistenia? Vyskúšajte si náš krátky kvíz.

Akú dávku môžete čerpať z nemocenského poistenia?Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasované: 31 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo