Porovnanie priemerného dôchodku a mzdy vo svete

14.11.2011 | Petr Gola, Finance.sk
Dávky a dôchodky - spravodajstvo


Životná úroveň do dôchodku klesá. Priemerná penzia je nižšia než priemerná mzda v krajinách OECD o tretinu. Kde sú najmenšie a najväčšie rozdiely?


Členské krajiny OECD majú spoločné, že sa sprísňujú podmienky pre priznanie starobného dôchodku a klesá pomer medzi dôchodkom a mzdou dosahovanou pred odchodom do dôchodku. V priemere dosahuje priemerná čistá penzia 68 % čistej mzdy dosahovanej pred odchodom do dôchodku.

Najvyššie dôchodku sú v Grécku

Štátna penzia je určitým spôsobom zavedená vo všetkých členských krajinách OECD. Občania majú teda pri splnení podmienok pre priznanie dôchodku (dosiahnutie dôchodkového veku a získanie potrebného počtu rokov poistenia) istotu, že nezostanú na dôchodku bez finančných prostriedkov.

  • Z členských krajín OECD je priemerná čistá penzia v porovnaní s priemernou čistou mzdou najvyššia v Grécku, Maďarsku, Holandsku, Luxembursku a na Islande. Práve z dôvodu, že penzie podliehajú výhodnému daňovému režimu alebo nie sú zdanené vôbec, tak je pomer medzi penziou a priemernou čistou mzdou dokonca v Grécku, Maďarsku a na Islande vyšší než 100 %.
  • Naopak najnižšia je priemerná čistá penzia v porovnaní s priemernou čistou mzdou v Mexiku, Írsku, Japonsku, Veľkej Británii a na Novom Zélande. Výška dôchodku v porovnaní s priemernou mzdou je v porovnaní s priemernou mzdou je na Slovensku a v Českej republike porovnateľná so Švajčiarskom, Belgickom alebo Fínskom.

Tabuľka: Porovnanie mzdy a dôchodku v krajinách OECD

Krajina
Dôchodok versus hrubá mzda (v %) Dôchodok versus čistá mzda (v %)
Grécko  95,7 111,2
Maďarsko  75,8 106,0
Island 96,9 101,1
Holandsko 88,1 99,8
Luxembursko 87,4 94,0
Turecko 64,5 93,1
Rakúsko  76,6  89,9
Dánsko 79,7  89,8
Slovinsko 62,4 85,4
Španielsko  81,2 84,9
Izrael 69,6 78,2
Taliansko
64,5   75,3
Slovensko  57,5 74,5
Portugalsko   53,9 69,2
Poľsko 59,0  68,2
Fínsko 57,8 65,2
Česko 50,2 64,4
Čile 44,9   64,3
Belgicko 42,0 64,1
Švajčiarsko  57,9 64,1
Nórsko  53,1 62,2
Francúzsko 49,1 60,4
Austrália 47,3 58,9
Estónsko 48,0 58,3
Nemecko 42,0 57,9 
Kanada  44,4 57,3
Švédsko 53,8  53,6
USA  39,4  50,0
Kórea 42,1 47,5
Nový Zéland 38,7 41,5
Veľká Británia  31,9  41,5
Japonsko 34,5  39,7
Írsko 29,0 35,8
Mexiko 30,9  32,2

Prameň: OECD: Pension Database and OECD: Pensions at a Glance 2011

Porovnanie dôchodku a mzdy

V priloženej tabuľke máme uvedený pomer hrubého dôchodku a hrubej mzdy a súčasne pomer čistého dôchodku a čistej mzdy. Práve porovnanie čistých hodnôt (t.j. po odvode daní) je výstižnejšie a presnejšie. Častokrát sa však bohužiaľ uvádzajú iba hrubé údaje, ktoré sú skreslené. Prečo? Pretože z dôchodku odvádzajú dôchodci povinné poistné alebo dane výnimočne, zatiaľ čo mzdy a platy podliehajú zdaneniu.

Rozdiel si ukážeme na príklade Českej republiky. Priemerná mesačná mzda za prvý pólrok v Českej republike tvorila 23 575 Kč, premerný dôchodok predstavoval 10 557 Kč. Priemerná mesačná penzia mužov je 11 672 Kč, zatiaľ čo priemerná penzia žien 9 537 Kč. Ženy tak poberajú penziu v priemere o 19 % nižšiu než muži. Vo vyššie uvedenej tabuľke je pri krajinách OECD porovnávaný priemerný dôchodok mužov a priemerná mzda.

  • Priemerný dôchodok mužov v Českej republike v súčasnej dobe dosahuje 49,5 % priemernej hrubej mzdy. V priloženej tabuľke OECD je pri Českej republike uvedený údaj 50,2 %, pretože sa počítalo so staršími údajmi. Aby boli výsledky za všetky krajiny porovnateľné, tak sú aj pri Českej republiky uvedené údaje z publikácie „Pensions at a Glance 2011“
  • Dôchodky sú však v Českej republike v absolútnej väčšine prípadov vyplácané čisté. Dôchodcovia teda zo svojho dôchodku neodvádzajú daň z príjmu, sociálne a zdravotné poistenie. Mzdy a platy naproti tomu zdaneniu podliehajú. Preto je presnejšie porovnávať čistú mzdu a dôchodok. Čistá mzda bezdetného občana s hrubou mzdou 23 575 Kč dosahuje 18 211 Kč (sociálne poistenie 1 533 Kč, zdravotné poistenie 1 061 Kč a záloha na daň z príjmu 2 770 Kč). Priemerný mužský dôchodok teda dosahuje 64,1 % priemernej čistej mzdy (podľa údajov OECD 64,4 %). Tento údaj má lepšiu vypovedajúcu schopnosť, preto sú údaje v tabuľke jednotlivých krajín zoradené podľa tohto stĺpca.
Pomohol vám tento obsah? Dajte mu hodnotenie:

Priemerné hodnotenie: 3.5
Hlasované: 3 krát 5 0.5


Články zo sekcie: Dávky a dôchodky - spravodajstvo