Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Vianočný príspevok sa dôchodcom tento rok vypláca po novom: Niekto dostane viac, niekto menej

Finance.sk

Aj keď sa maximálna výška 66,39 eur oproti minulému roku nezmenila, posunula sa hranica dôchodku a nárok na vianočný príspevok tak získajú aj dôchodcovia s dôchodkom vyšším ako 447 eur.

 
Reklama

Vianočný príspevok do  výšky dôchodku 461,40 eur

V porovnaní s minulým rokom sa vianočný príspevok dostane aj na skupiny dôchodcov, ktorý minulý rok nárok na vianočný príspevok nemali.  Minulý rok sa vianočný príspevok poskytoval tým poberateľom, ktorých dôchodok nepresiahol sumu 447 eur. Tento rok  sa limit posunul a nárok na príspevok majú dôchodcovia, ktorých dôchodok nepresahuje 461,40 eur.

Kto má nárok na vianočný príspevok

Nárok na príspevok majú poberatelia dôchodku:

  • starobného,
  • predčasne starobného,
  • invalidného,
  • pozostalostných dôchodkov
  • a sociálneho dôchodku.

Ak ste poberateľom dvoch dôchodkov súčasne, suma sa vám sčíta a až tento úhrn (súčet dôchodkov) sa posudzuje pre určenie výšky vášho vianočného príspevku.

Vianočný príspevok vám však bude vyplatený iba v prípade, že vám spomínané dôchodky majú byť vyplatené aj za mesiac december a máte bydlisko na území Slovenskej republiky.

Výška vianočného príspevku maximálne 66,39 eur

Poberatelia najnižších dôchodkov  tento rok získajú 66,39 eur na prilepšenie pred Vianocami. 66,39 eur však môžu získať tí dôchodcovia, ktorých mesačný dôchodok nepresiahne viac ako 189,83 eur.

Ak je dôchodok vyšší ako 189,83 eur vypočítava sa výška vianočného príspevku podľa vzorca

VP = 66,39 - 0,10*(D - 189,83)

VP.......vianočný príspevok
D.......suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov

Výšku vianočného príspevku v závislosti od sumy dôchodku zobrazuje nasledujúca tabuľka:

Tabuľka: Vianočný príspevok pripadajúci k jednotlivým úrovniam dôchodku

Dôchodok (D) Príspevok (VP) Dôchodok (D)  Príspevok (VP)
150 € 66,39 € 370 € 48,38 €
190 € 66,38 € 400 € 45,38 €
245 € 60,88 € 430 € 42,38 €
290 € 56,38 € 461,40 € 39,24 €
315 € 53,87 € 462 € 0 €

 

Prilepšenie oproti minulému roku

Zrušenie pásiem a vytvorenie systému výpočtu výšky vianočného príspevku podľa vyššie uvedeného vzorca sa v konečnom dôsledku prejaví ako mierne zvýšenie sumy príspevku, hlavne pre poberateľov vyššieho dôchodku. Toto mierne zvýšenie zobrazuje nasledujúca tabuľka.

Tabuľka: Vianočný príspevok v roku 2010 a v roku 2011

Suma DôchodkuVianočný príspevok 2010
Vianočný príspevok 2011
do 186,20  € 66,39 € 66,39 €
od 186,30 do 223,40 €
62,69 € od 66,39 do 63,04 €
od 223,50 do 260,60 €
58,95 € od 63,04 do 59,32 €
od 260,70 do 297,80 €
55,23 € od 59,32 do 55,60 €
od 297,90 do 335,10 €
51,50 € od 55,60 do 51,87 €
od 335,20 do 372,30 €
47,78 € od 51,87 do 48,15 €
od 372,40 do 409,50 €
44,06 € od 48,15 do 44,43 €
od 409,60 do 446,70 €
40,34 € od 44,43 do 40,71 €
od 446,80 do 461,40 €
0 € od 40,71 do 39,24 €

Z uvedenej tabuľky jasne vyplýva, že v porovnaní s minulým rokom dôjde pri vianočných príspevkoch k miernemu nárastu. Dôchodca, ktorý tak pri dôchodku 409 minulý rok získal príspevok vo výške 44,06 eur si tento rok polepší o necelých 40 centov. Druhý dôchodca, ktorý minulý rok so svojim dôchodkom 375 eur tiež spadal do rovnakého pásma ako prvý dôchodca si však tento rok polepší o približne 4 eurá.

Tiež pribudla nová skupina dôchodcov, ktorí minulý rok nemali nárok na dôchodok. A to pokiaľ tento rok suma Vášho dôchodku predstavuje viac ako 446 eur a menej ako 462 eur, môžete sa tešiť na približne 40-eurový vianočný príspevok.

 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama