Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Materská dovolenka dlhšia nebude

Finance.sk

Predlžovanie materskej dovolenky o plánovaných 6 týždňov sa uskutoční až od 1.januára 2013. Materské sa napriek tomu zvyšovať bude, a to o ďalších 5%.

 
Reklama

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na začiatku svojho pôsobenia stanovilo plán zvyšovania materského, a zároveň predlžovania materskej dovolenky. Prvýkrát sa doba poberania materskej dovolenky upravovala od 1.januára 2011 z pôvodných 28 týždňov na 34 týždňov. Výška príspevku vtedy vzrástla z 55% na 60% vymeriavacieho základu. Plánované zmeny mali pretrvávať až do roku 2014. Vtedy by bola dĺžka materskej dovolenky až 52 týždňov a výška príspevku by predstavovala 75% vymeriavacieho základu. Poslanci NR SR odsúhlasili 2.decembra 2011 určité zmeny.

Od 1.januára 2012 sa zmenila iba výška príspevku o 5%- na 65% vymeriavacieho základu, pričom dĺžka materskej dovolenky sa nemení. S dlhšou dobou materskej nesúhlasili najmä zamestnávatelia. Mamičky budú môcť po pôrode ostať doma len 34 týždňov. V prípade osamelej matky je to 37 týždňov, a v prípade, že žena porodí dve a viacero detí, prislúcha jej 43 týždňov materskej dovolenky. Predĺženie o 6 týždňov začne platiť až od 1.januára 2013.

Dĺžka trvania materskej dovolenky

Podmienky odchodu na materskú dovolenku stanovuje zákonník práce. Žena by mala pred pôrodom vyčerpať minimálne 6 a maximálne 8 týždňov materskej dovolenky. Ak žena vyčerpá pred pôrodom menej ako 6 týždňov dovolenky z iného dôvodu ako je predčasný pôrod, po pôrode jej patrí materská dovolenka iba v trvaní 28 týždňov, 31 týždňov v prípade osamelej matky a 37 týždňov v prípade pôrodu dvoch a viacerých detí.

Príklad na dĺžku trvania materskej dovolenky:

Odhadovaný termín pôrodu ženy bol 13.5.2011, materskú dovolenku mohla začať už 18.3.2011- čo je 8 týždňov pred termínom. Zvyčajný nástup je 6 týždňov pred termínom pôrodu, teda od 1.4.2011.

Mohli nastať 3 prípady:
  • 1.Ak žena nastúpila na materskú 1.4.2011, dieťa sa narodilo pred predpokladaným termínom 22.4.2011, žene patrila celá materská dovolenka, 34 týždňov počítaných od 1.4.2011.
  • 2.Ak sa žena rozhodla nastúpiť na materskú dovolenku až 15.4.2011, dieťa sa narodilo pred predpokladaným termínom 22.4.2011, tak s ohľadom na predčasný pôrod bude žene prislúchať dovolenka v trvaní 34 týždňov napriek tomu, že pred pôrodom z nej vyčerpala iba 1 týždeň.
  • 3.Ak sa žena rozhodla nastúpiť na materskú 15.4.2011, dieťa sa narodilo v plánovanom termíne 13.5.2011, tejto žene bude patriť celkovo 32 týždňov materskej dovolenky nakoľko pred pôrodom vyčerpala iba 4 týždne zo šiestich.

Podmienky pre priznanie materskej

Spolu so zvýšením materského došlo po schválení novely Zákona o sociálnom poistení k zmenám v systéme dobrovoľného poistenia. Na priznanie materského musí byť budúca matka minimálne 270 dní nemocensky poistená  v posledných 2 rokoch pred pôrodom. V súčasnosti je výška odvodov za nemocenské poistenie 4,4%. Od 1.2.2012 sa výška odvodov zvýši na 35,15%.

Po novom bude dobrovoľné poistenie zahŕňať 3 poistenia- dobrovoľné nemocenské poistenie(DNP), dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Ženy, ktoré si už v roku 2011 platili DNP, si môžu toto poistenie platiť aj v roku 2012, kým nezískajú potrebných 270 dní. Po ich získaní im poistenie zo zákona zanikne. Ak žena získa 270 dní DNP pred 1.februárom, DNP automaticky zanikne 1.2.2012.

Ďalšou podmienkou pre nárok na materské je platenie nemocenského poistenia v čase, kedy vzniká nárok na jeho poskytnutie alebo v čase ochrannej lehoty, tá plynie 8 mesiacov žene, ktorej zaniklo poistenie v období tehotenstva.

Príklad:  Ako bude platiť DNP tehotná žena, ktorá získa 270 dní nemocenského poistenia až 1.3.2012- po začatí platnosti novely zákona?Na materskú dovolenku žena nastúpi až 1.4.2012.

V tomto prípade si bude žena platiť poistenie aj po 1.februári 2012 v takej výške ako doteraz až do splnenia podmienky 270 dní- do 1.3.2012. ak bude žena chcieť dobrovoľné poistenie aj po tomto dátume, od 2.3.2012 bude povinná platiť všetky druhy dobrovoľného poistenia vo výške 35,15%. Konkrétne v tomto prípade si matka od 2.3.2012 nemusí platiť dobrovoľné poistenie, pretože od 2.3.2012 jej začne plynúť ochranná lehota 8 mesiacov. Nárok na materské teda vznikne z tejto ochrannej lehoty.

Výpočet materského

Materské sa vypočítava z denného vymeriavacieho základu (DVZ). DVZ sa určuje ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec odvádzal nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní v rozhodujúcom období. DVZ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor. Zároveň nesmie byť DVZ vyšší ako 1,5 násobok z jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Percentuálna výška materského je 65%, zaokrúhľuje sa na desať centov nahor.

Príklad na výpočet materského:

Plat budúcej matky bol posledných 12 mesiacov 600 eur, na materskej dovolenke bude 34 týždňov- teda 238 dní.

Vymeriavací základ 12*600 eur 7200 eur
Denný vymeriavací základ 7200 eur/365 dní 19,7261
Výška dávky 19,7261*238 dní*65% 3051,70 eur

 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama