Riaditeľom študentského pôžičkového fondu sa stal P.Kučmáš

28.03.2012 | TS, TASR
Investovanie - spravodajstvo


Bratislava 28. marca (TASR) - Rada Študentského pôžičkového fondu (ŠPF) na základe výsledkov výberového konania zvolila za budúceho riaditeľa fondu...


...Pavla Kučmáša (33), ktorý v súčasnosti pracuje ako hlavný štátny radca na Ministerstve životného prostredia SR. Kučmáš sa stane riaditeľom fondu dňom účinnosti pracovnej zmluvy, ktorú s fondom podpíše v najbližších týždňoch. Vo funkcii tak vystrieda Elisabeth Kriglerovú, ktorú rada v októbri 2011 poverila dočasným riadením fondu.

Nový riaditeľ je absolventom Univerzity Mateja Bela, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici. Od roku 2003 pracoval na viacerých ministerstvách, najmä v oblasti štrukturálnych fondov na pozícii hlavného štátneho radcu alebo riaditeľa odboru.

Päťkolové výberové konanie prebiehalo od januára 2012 s cieľom umožniť čo najviac kvalitným kandidátom uchádzať sa o pozíciu. Študentský pôžičkový fond je neštátny účelový fond, ktorého hlavným cieľom je podporovať študentov denného aj externého štúdia na vysokých školách formou zvýhodnených pôžičiek. Študenti majú možnosť získať pôžičku od ŠPF do výšky 1328 eur na akademický rok počas najviac šiestich akademických rokov. Lehota splatnosti je maximálne 10 rokov s možnosťou predčasného splatenia. Pôžička sa poskytuje bezúročne za obdobie štúdia a zákonných odkladov (napríklad materská dovolenka) a s úrokom 3 % p.a. počas splácania. Fond spravuje majetok v hodnote približne 25 miliónov eur.

TASR informoval Peter Goliaš, predseda Rady fondu ŠPF.

pe pop
Články zo sekcie: Investovanie - spravodajstvo