Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Od 1. júla dôjde k zvýšeniu životného minima

Finance.sk

Podľa nariadenia rezortu práce sa od prvého júla zvýši životné minimum o 2,5%. Suma životného minima sa upravuje buď na základe rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností.

 
Reklama

K pravidelnému zvyšovaniu životného minima dochádza k 1.júlu bežného kalendárneho roka. Suma životného minima sa upravuje buď na základe rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Informácie o čistých príjmoch poskytuje Štatistický úrad SR. Suma životného minima sa upraví:

  • Koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu- ak tento koeficient za prvý štvrťrok bežného kalendárneho roka v porovnaní s 1.štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka bol nižší ako koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností
  • Koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností- ak tento koeficient je nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za 1.štvrťrok bežného kalendárneho roka v porovnaní s 1.štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka
    Obdobie, v ktorom sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností je obdobie od 1.apríla predchádzajúceho roka do 1.apríla bežného kalendárneho roka.
  • Koeficient rastu čistých mesačných príjmov na osobu predstavoval v 1.štvrťroku tohto roka 2,5% a koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností 3,8%. Keďže je koeficient rastu čistých mesačných príjmov nižší, životné minimum sa zvýši o 2,5%. Suma životného minima sa teda zvýši o 4,75 eur na 194,58 eur. Pre ďalšiu posudzovanú fyzickú osobu bude od 1.7.2012 výška životného minima 135,74 eur. Zaopatrené neplnoleté deti a nezaopatrené deti budú mať nárok na životné minimum vo výške 88,82 eur.

Životné minimum do 1.7.2012
Plnoletá fyzická osoba :  189,83 eur
Ďalšia posudzovaná fyzická osoba: 132,42 eur
Nezaopatrené dieťa/zaopatrené neplnoleté dieťa: 86,65 eur

Zmení sa aj výška týchto sociálnych dávok
V súvislosti so zvyšovaním životného minima dochádza od 1.júla 2012 aj k zvýšeniu sumy daňového bonusu. Daňový bonus sa zvyšuje rovnakým koeficientom ako suma životného minima- o 2,5%. Od 1.júla 2011 predstavovala výška daňového bonusu 20,51 eur. Po zvýšení o 2,5% jeho výška vzrastie na 21,02 eur. Od prvého júla sa taktiež zvýši hranica minimálneho predčasného starobného dôchodku. Vypočítava sa ako 1,2 násobok životného minima. V súčasnosti je táto hranica stanovená vo výške 227,80 eur, od 1.7.2012 sa zvýši na sumu 233,5 eur. Pre priznanie predčasného starobného dôchodku musí byť jeho suma vyššia ako 1,2 násobok životného minima. 

 

Od 1.januára 2013 sa bude na základe zvýšeného životného minima meniť výška ďalších sociálnych dávok, ktoré sa z neho vypočítavajú. Jednou zo sociálnych dávok naviazaných na výšku životného minima je nezdaniteľná časť základu dane (NČZD). Tá sa určuje ako 19,2 násobok platného životného minima. Od 1.1.2013 bude teda výška NČZD 3735,93 eur, čo predstavuje oproti roku 2012 nárast o 91,2 eur.  Podobne ako NČZD, od 1.1.2013 narastú rodičovský príspevok a prídavok na dieťa. Suma rodičovského príspevku porastie o 4,90 eur z terajších 194,70 eur na 199,60 eur, keďže jeho suma sa zvyšuje o rovnaké percento ako suma životného minima. Rovnako vzrastie aj prídavok na dieťa. Jeho výška bude od 1.januára 23,10 eur, zvýši sa o 0,56 eur z pôvodných 22,54 eur. Ďalšie sociálne dávky, ktoré by mali narastať v závislosti od zvýšeného životného minima sú: dávka v hmotnej núdzi, príspevok na podporu náhrady starostlivosti o dieťa a príspevok na bývanie.
´

Pre porovnanie
V Českej republike bolo koncom roka 2011 schválené životné minimum pre rok 2012 vo výške 3410 korún. Oproti sume životného minima pre rok 2011 je to o 9% viac, čo predstavuje 284 korún viac. Pre druhú posudzovanú osobu je výška životného minima stanovená na 2830 korún a pre nezaopatrené dieťa do 6 rokov predstavuje životné minimum 1740 korún. 9% zvýšenie sa so slovenským 2,5%zvýšením nedá porovnávať. Faktom ale je, že v prepočte na eurá je české životné minimum nižšie o 61,80 eur v porovnaní so slovenským. Vláda Českej republiky v dôsledku ekonomickej situácie  nezvýšila ani minimálnu mzdu. 

 

Výpočet súm životného minima
Slovensko ČR
Jednotlivec 194,58 eur 132,78 eur
Jednotlivec+ ďalšia posudzovaná osoba 327,00 eur 232,46 eur
Jednotlivec+ nezaopatrené dieťa 283,40 eur 190,02 eur
Dvojica+ nezaopatrené dieťa 419,14 eur 300,21 eur
Dvojica+ tri nezaopatrené deti 596,78 eur 435,71 eur
 
 
Sdílení a tisk
   
 
Reklama