Tag advokát

Advokát je právnik, ktorý poskytuje právne služby iným osobám, obvykle za úplatu. Musí mať prax a advokátnu skúšku. Advokát najčastejšie zastupuje v klientov v súdnych sporoch, či pred správnymi úradmi a inými orgánmi, obhajuje v trestných veciach, poskytuje právne rady, prípadne spisuje listiny alebo spracováva právne rozbory.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy