Tag akcie

Akcie sú určitý druh cenných papierov, na ktoré sa vzťahujú určité práva ich majiteľov podieľať sa na riadení, likvidácií a zisku akciovej spoločnosti. Tieto práva určuje Obchodný zákonník a samozrejme aj akciová spoločnosť.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy