Tag akciová spoločnosť

Akciová spoločnosť je druh firmy, ktorej základný kapitál sa neskladá z podielov, ale z akcií, respektíve z cenných papierov. Každý, kto vlastní akcie takejto spoločnosti má právo na riadenie spoločnosti a podiel zo zisku, prípadne aj iné práva a povinnosti.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy