Tag automobil

Automobil, respektíve auto je dvojstopové osobné alebo nákladné motorové vozidlo. Spravidla sa za automobil neoznačuje autobus. Ide o druh dopravného prostriedku a rozlišujeme rôzne druhy a kategórie. Jedným z najdôležitejších rozlišovacích znamení je pohonná hmota, a to benzín a nafta.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy