Tag bankový ombudsman

Bankový ombudsman pôsobí ako nezávislá inštitúcia, ktorá rieši spory medzi bankami, respektíve finančnými inštitúciami a ich klientmi. Práva a kompetencie bankového ombudsmana závisia od toho v akej krajine pôsobí. Spory, ktoré rieši sú na úrovni mimosúdneho konania.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy