Tag bezhotovostný úver

Bezhotovostný úver je forma úveru, ktorá je vyplatená priamo na účet klienta. Väčšina úverov od bankových aj nebankových spoločností je bezhotovostná. Hotovostné pôžičky sa poskytujú v menšej výške a menšími nebankovými spoločnosťami. Ide o mikropôžičky, ktoré majú splatnosť zhruba 30 dní.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy