Tag bezkontaktná platba

Bezkontaktná platba je platba, ktorá sa realizuje prostredníctvom bezkontaktnej platobnej karty a platobným terminálom. Takáto platba prebehne bez potreby vkladania karty do terminálu a zadávania PIN kódu. Avšak, platby bez potreby zadávania PIN kódu je možné zrealizovať len do určitého peňažného limitu.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy