Tag byt

Byt je nehnuteľnosť, ktorú tvorí súbor miestností s príslušenstvom a je určený na bývanie. Byt sa väčšinou nachádza v bytovom dome, respektíve v budove, ktorú tvorí viac bytových jednotiek. Rozdeľuje sa podľa počtu miestností.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy