Tag cenný papier

Cenný papier je druh listiny, ktorá potvrdzuje súkromné právo jeho majiteľa na určitú hodnotu, majetkový prospech alebo konkrétny majetok. Zároveň predstavuje listinu, ktorá je bezprostredným nositeľom práva a u cenných papierov je veľmi dôležite rozlišovať formu, podobu a druh.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy