Tag cestovné

Cestovné je pojem, ktorý sa používa hlavne pri dochádzaní študenta do školy. V prípade dochádzania študenta do základnej školy, ktorá nie je primo v mieste jeho bydliska, škola študentovi cestovné prepláca. Cestovné náhrady sa týkajú aj zamestnancov.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy