Tag cestovné náhrady

Cestovné náhrady sa poskytujú zamestnancovi, ktorý absolvuje tuzemskú alebo zahraničnú pracovnú cestu. Avšak, môže sa poskytnúť aj zamestnancovi, ktorý musí ísť vykonávať svoju prácu do zahraničia alebo mimo svojho normálneho pracoviska. Pod pracovnou cestou sa rozumie čas od nástupu zamestnanca na cestu až do skončenia tejto cesty, respektíve návratom do miesta pracoviska alebo bydliska.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy