Tag cestovné náhrady v zahraničí

Cestovné náhrady v zahraničí, respektíve stravné v zahraničí je položka, ktorá je zamestnancovi hradená v prípade, že absolvoval zahraničnú pracovnú cestu alebo je na dhšiu dobu vyslaný do zahraničia zamestnávateľom, za účelom výkonu práce.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy