Tag cestovné poistenie

Cestovné poistenie patrí do kategórie neživotného poistenia. Uzatvára sa najmä pred dovolenkovým obdobím a cestami do zahraničia. Kryje liečebné náhrady v prípade ochorenia, úrazu, straty batožiny, spôsobení škody tretej osobe a podobne.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy