Tag daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti je daň, ktorá sa radí pod miestne dane. Platí sa každý rok a je to poplatok za dom, byt, pozemok a iné nehnuteľné veci, ktorý zaplatíte u príslušného správcu daní. Takúto funkciu plní obec alebo mesto, na ktorého území sa nachádza vaša nehnuteľnnosť.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy