Tag daň z prevodu vlastníctva

Je to forma dane, ktorú musíte odviesť pri predaji nehnuteľnosti. Existujú však výnimky, kedy sú tieto príjmy od dane oslobodené. Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti dlhšie ako 5 rokov od jej nadobudnutia, daň z prevodu vlastníctva neplatíte.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy