Tag daň z príjmu fyzických osôb

Daň z príjmu fyzických osôb je daň, ktorá je zo mzdy, respektíve platu strhávana všetkým pracujúcim bez ohľadu na to, či sa jedná o príjmy zo Slovenska alebo zahraničia. Existuje možnosť, uplatniť si rôzne daňové zľavy ako napríklad, nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a manželku , alebo daňový bonus na dieťa.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy