Tag daň z príjmu právnických osôb

Daň z príjmu právnických osôb je daň, ktorou sa dania príjmy z podnikania. Táto daň sa vzťahuje na rôzne podnikateľské subjekty, spoločnosti, nadácie alebo občianske združenia. Sadzba dane je pri dani z príjmu právnickej osoby rovnaká ako u fyzických, takže 19 %.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy