Tag daň za vjazd motorového vozidla

Daň za vjazd motorového vozidla do historickej časti mesta alebo obce je daň, ktorá sa platí pri žiadosti o jednorázové alebo pravidelné vchádzanie vozidla do historickej časti mesta alebo obce, prípadne pri vjazde alebo prejazde cez pešiu zónu alebo námestie.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy