Tag daň zo stavieb

Daň zo stavieb je daň, ktorá sa vzťahuje na miestne dane. Táto daň sa podáva raz za rok a je to daň z nehnuteľnosti. Správu tejto dane vykonáva obec alebo mesto, na ktorého území sa nehnuteľnosť nachádza.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy