Tag daňová kvóta

Daňová kvóta je ekonomický ukazovateľ, ktorý vyjadruje celkovú úroveň daňovej záťaže v konkrétnom štáte. Rozdeľuje sa na jednoduchú a zloženú daňovú kvótu, zároveň každá z nich zobrazuje určitý podiel daní na HDP.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy