Tag daňová povinnosť

Daňová povinnosť je povinnosť, ktorá sa týka každej fyzickej a právnickej osoby, ktorá za predchádzajúce zdaňovacie obdobie mala vyšší príjem ako uvádza zákon, respektíve je to príjem, z ktorého je povinná odviesť daň štátu. Daňová povinnosť sa vzťahuje aj na majiteľov nehnuteľnosti, psa, motorového vozidla pri podnikaní a aj na iné dane.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy