Tag daňový bonus na dieťa

Daňový bonus je zvýhodnenie na dani za každé dieťa v domácnosti. Uplatniť si ho môžete každý mesiac vo forme menšej zálohy na daň, alebo pri ročnom vyúčtovaní. Jeho výška sa môže meniť, v závislosti od zmien v zákonoch.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy