Tag daňový raj

Daňový raj je oblasť alebo štát, v ktorom príjmy podliehajú nízkemu zdaneniu, ktorý poplatníkom umožňuje vyhýbať sa daňovej povinnosti. Tieto firmy ale musia splniť určité podmienky. Musia podnikať mimo danú krajinu, konateľmi musia byť cudzinci (nesmú to byť občania daňového raja) a firma nesmie získavať financie s tuzemských zdrojov.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy