Tag daňový rezident

Daňový rezident je označenie pre poplatníka dane, ktorý daní všetky svoje celosvetové príjmy v štáte, v ktorom má trvalý pobyt, zdržiava sa tam aspoň 183 dní v roku, má tam centrum životných záujmov, prípadne aj štátne občianstvo. Ak spĺňa vymenované podmienky, je daňovým rezidentom daného štátu.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy