Tag daňový úrad

Daňový úrad je inštitúcia, ktorá spadá pod Finančnú správu Slovenskej republiky. Daňový úrad vykonáva činnosť na územnom obvode kraja, zabezpečuje činnosť podateľne a má zriadené oddelenia správy daní. Zoznam daňových úradov a daňových riaditeľstiev si môžete pozrieť v našich zoznamoch.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy