Tag dávky v nezamestnanosti

Dávky v nezamestnanosti patria do skupiny sociálneho poistenia. Nárok na tieto dávky má len osoba, ktorá bola za posledné tri roky pred zaradením na zoznam uchádzačov o zamestnanie aspoň dva roky pracovne aktívna, respektíve odvádzala odvody do Sociálnej poisťovne.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy