Tag deficit

Deficit je označenie pre nedostatok. V ekonomickom chápaní sa výraz deficit používa pri negatívnej bilancií rozpočtu, respektíve keď výdavky rozpočtu prevyšujú jeho príjmy. Ak nastane štátny deficit znamená to, že sa zvyšuje dlh verejnej správy.