Tag deň daňovej slobody

Deň daňovej slobody je deň, kedy sa rok rozdeľuje na dva obdobia. V prvej polovici daňoví poplatníci pracujú na pokrytie výdavkov vlády a iných inštitúcií štátu. V druhej polovici roku, vrátane dňa daňovej slobody si o svojich peniazoch rozhodujú sami a slobodne.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy