Tag diskriminácia na trhu práce

Diskriminácia na trhu práce je pomerne častý jav. Je to rozdiel v pracovných a zárobkových možnostiach jednotlivcov, na základe irelevantnej charakteristiky osobnosti. Najčastejšie ide o diskrimináciu kvôli rase, orientácií, náboženstvu a pohlaviu.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy


h