Tag dividendy

Dividendy sú peňažné plnenia akciových spoločností vyplácané akcionárom na základe rozhodnutia najvyššieho orgánu obchodnej spoločnosti. Akcie sú vyplácané ich majiteľom podľa rozhodujúceho dňa ich držania a spravidla sú vyjadrené pevnou čiastkou.

Súvisiace tagy

Súvisiace správy

  • Čo robiť s peniazmi pri poklese trhov?
    Úroky na termínovaných vkladoch dlhodobo padali a to mnohých Slovákov inšpirovalo k investovaniu do podielových fondov, akcií, dlhopisov, či indexových fondov. Často bez toho, aby vedeli, čo robiť, ak sa na trhy raz nebude usmievať šťastie a začnú klesať.

h